Logopedie


Werkwijze bij logopedische behandeling

Voor logopedische behandeling en begeleiding kan u uw kind zelf aanmelden of u door laten verwijzen door de school, CLB, arts,...

Alvorens we kunnen starten met logopedisch behandeling wordt een onderzoek gepland. Dit onderzoek dient steeds te worden voorgeschreven door een arts. 

Op basis van een anamnesegesprek en enkele testen, brengen we de logopedische noden van uw kind in kaart en stellen we een behandelplan op. Met deze resultaten dient u zich opnieuw aan te melden bij uw arts (in vele gevallen dient dit een pediater te zijn). Hij/zij schrijft een voorschrift voor behandeling. 

Deze documenten worden door ons, samen met het verslag van het onderzoek, aan de mutualiteit bezorgd. 

Het probleem en de leeftijd bepalen de frequentie en duur van de therapie. Een therapiesessie duurt 30 of 60 min.

Indien u niet aanwezig kan zijn, dient u dit 24 uur op voorhand te verwittigen.

Logopedische behandelingen op maat

Je kan beroep doen op logopedie Julie Van Rode voor de behandeling van diverse logopedische klachten:

  • Leerproblemen en -stoornissen (Dyslexie, Dyscalculie, Dysorthografie)
  • taalproblemen en -stoornissen
  • Articulatieproblemen en -stoornissen
  • Slikstoornissen (Dysfagie)