Kinderpsychologie


Wie kan er bij Laetitia terecht?

Bij Laetitia kunnen kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren (tot en met 25 jaar) en hun ouders (gezin) aankloppen met uiteenlopende psychologische hulpvragen. Bij kinderen wordt gebruik gemaakt van speltherapie. Spel is de taal voor kinderen, wat de taal is voor volwassenen. Voor de jongeren en ouders wordt gebruik gemaakt van creatieve en gesprekstherapie.

Kinderen en jongeren

 • Moeilijkheden op school bijv. faalangst, leerproblemen
 • ADHD-problematiek 
 • Gedragsmoeilijkheden 
 • Aandachtsmoeilijkheden
 • Sociaal-emotionele moeilijkheden
 • Psychosomatische klachten
 • Laag zelfbeeld, laag gevoel van zelfvertrouwen en onzekerheid
 • Stress en angst 
 • Moeilijkheden met echtscheiding, nieuw-samengesteld gezin 
 • Rouw en rouwverwerking

Ouders

 • Opvoedingsproblemen 
 • Vragen omtrent ontwikkeling kind

Hoe verlopen de sessies?

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek, waarbij de hulpvraag verkend wordt. We bespreken het verdere verloop van de sessies en maken tijd om de verwachtingen van de therapie te bespreken. Een sessie duurt 50 minuten en gaat aan het begin van het traject wekelijks of tweewekelijks door, afhankelijk van de noodzaak van de hulpvraag en de noden van de cliënt. Tijdens het eerste gesprek zijn idealiter beide opvoedingsfiguren aanwezig. Ook is het belangrijk dat zowel de cliënt als de psycholoog zich goed voelt binnen de therapeutische relatie. Enkel bij een goed wederzijds vertrouwen worden vervolggesprekken ingepland. 

Over Laetitia

 • Visumnummer FOD Volksgezondheid : 375357
 • Bachelor opleiding: Toegepaste Psychologie 
 • Masteropleiding: Psychologie, met afstudeerrichting Cognitieve en biologische psychologie